PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY

Zakres pomocy
 • nerwica, lęki, natrętne myśli
 • depresja, brak chęci do życia
 • bezsenność, inne zaburzenia snu
 • uzależnienia (alkoholizm, narkomania, inne)
 • zaburzenia psychosomatyczne
  (schorzenia wywołane przez czynniki psychologiczne, np.  bóle głowy, brzucha,  zaburzenia oddychania i krążenia)
 • zaburzenia odżywiania
 • pomoc osobom doświadczającym przemocy ze strony innych ludzi
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi, konflikty interpersonalne
 • żałoba - żal po stracie bliskiej osoby, rozstanie, utrata pracy itp.
 • trudności wychowawcze, niepokojące zachowania dziecka
 • zaburzenia zachowania młodzieży
 • problemy wieku dojrzewania
 • trudne przeżycia, uraz psychiczny
 • niesatysfakcjonujące związki, związki z osobą uzależnioną od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
 • rozwój osobisty
akcent11
 

strony www żyrardów